Wat recht is, laten we recht

Hope xxl

Hope XXL Duivens idee voor een betere wereld staat

Interessante bijdrage van mw M. Bartels. Ze is trouwens inmiddels prof. Ik kom nog terug op dit onderzoek.

Met een bijzonder interessante uiteenzetting kwam Meike Bar­tels, hoogleraar psychologie en pe­dagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij meldde niet al­leen dat de VU een tevredenheids­onderzoek onder dertigduizend inwoners van de Liemers gaat houden, maar ook dat ze DNA wil afnemen van respondenten.

Nederlanders die aan privacy hechten, kunnen weinig anders dan in de stress schieten. Verwon­derlijk is zo’n reactie niet: zo leid­de de invoering van het Elektro­nisch Patiëntendossier tot ophef en is lang niet iedereen ervan ge­porteerd dat in sommige gemeen­ten camera’s hangen.

DNA afnemen heeft naar Bartels’ zeggen – zij stond in het forum overigens als enige kritisch tegen­over Hope – voordelen: aan het ge­netische bouwmateriaal kan wor­den opgemaakt wat iemand geluk­kig maakt. Wie de sleutel tot het openen van dit paradijs voor allen weet te vinden, verdient de hoog­ste decoraties. Toch heeft de me­daille een keerzijde. Wie garan­deert dat zuiver met het DNA wordt omgesprongen? De VU heeft een onberispelijke staat als wetenschapsinstituut, maar wat vermogen snoodaards? Het was curieus dat niemand in de zaal ook maar ‘hè?’ of ‘pardon?’ riep, laat staan kritiek uitte.

Van de Ven hoopte dat minstens 80 procent van de aanwezigen zich achter Hope XXL scharen. In die opzet is hij geslaagd, aange­zien 92 van de 94 bezoekers het idee volgens hem omarmen dan wel een kans willen geven.

Slechts twee bezoekers waren sceptisch, dus Van de Ven kan doorgaan met zijn briljante con­cept – want dat mag wel gezegd worden. Toch was het beter ge­weest als meer wethouders, raads­leden en fractieassistenten zich li­ve hadden kunnen uitspreken.

René Boekhorst is verslaggever van De Gelderlander.

Nederlanders die aan privacy hechten, kunnen niet anders dan in de stress schieten

Chris van de Ven (links) met Yama Akbari, een Hope XXL’er die in februari een commissie van de VN toespreekt. archieffoto Jan van den Brink

Powered by TECNAVIA
Copyright (c)2015 De Gelderlander 10/01/2015H

Jan de Ruiter zit in het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Een prima ontwikkeling nu hij de portefeuille Economie heeft binnengekregen.

Sociaal Zevenaar zal nu met meer genoegen genoegen het wel en wee van de Stadsregio gaan volgen! Dat is Zeker.

PERSBERICHT
Nijmegen, donderdag 19 juni 2014

Installatie nieuw College van Bestuur van de stadsregio

Nieuwe collegeleden Stadsregio Arnhem Nijmegen verdelen portefeuilles

Zojuist maakte het nieuwe College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de portefeuilleverdeling bekend. Dat gebeurde in de Stadsregioraadvergadering, die vanmiddag in Arnhem plaatsvond.
Het college bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vijf leden uit de regio en wordt ondersteund door een secretaris die tevens directeur van de ambtelijke organisatie is.
Het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft een bestuurstermijn van vier jaar. 
De portefeuilleverdeling van het College van bestuur is als volgt:
Wim Dijkstra : Voorzitter, Regionale Samenwerking van morgen,
 Financiën
Alex Mink (Arnhem) : Infrastructuur en Mobiliteitsmanagement
Marcel Thijsen (Wijchen) : Duurzame economie
Harriët Tiemens (Nijmegen) : Openbaar vervoer
Jan de Ruiter (Zevenaar) : Economie
Marianne Schuurmans (Lingewaard): Vicevoorzitter, Ruimte en Wonen
Roel Wever : Secretaris CvB en directeur van de ambtelijke 
 organisatie.

Noot voor de redactie:
Dit is een persbericht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met persvoorlichting van de stadsregio: telefoon (024) 329 79 79.

imageGisteren een dagje Antwerpen om te praten over regionaal geld. Samen met o.a. Ad Planken, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Basisinkomen hadden we een uitgebreid gesprek met een der belangrijkste deskundigen in deze Bernard Lietaer. Hij is dr. en professor, heeft een eredoctoraat en hoorden we gisteren kandidaat voor de Nobelprijs van de economie. We hebben gesproken over de invoering van de Liemerse Euro. Ook de Belgische minister van financiën was aanwezig op het congres, alsmede veel economen en bankiers.

 

Ook op verkiezingsdag is Paul Freriks nog onderweg naar zijn kiezers. Niet om stemmen te krijgen maar om twee trouwe volgers te verblijden met een bloemetje.”Ik vindt het geweldig hoe sommige kiezers mij ondersteunen” zeg Paul wanneer we onderweg zijn naar ons eerste bezoek. “De mevrouw waar we nu naar toe gaan heet Riekie Polman en woont in Oud Zevenaar. Ze heeft ondanks haar handicap vanuit de scootmobiel onze pamfletten bezorgd en uitgereikt en heeft zelfs onze poster op haar voertuig geplakt.”
Paul, als gevoelig mens, was hier hierdoor zo aangedaan dat hij haar promoveerde tot toppromotor van Sociaal Zevenaar en vanochtend bij haar aanbelde om haar in het zonnetje te zetten.
Riekie Was blij verrast en wilde best samen met Paul op de foto.
Image

Terwijl we naar de volgende trouwe kiezer reden moest er natuurlijk nog even gecheckt worden of de opgehangen posters allemaal nog op de plek hingen.
“We hebben één in het oog springende plek die ik zeker nog even wil controleren”, zegt Paul. En even later zitten we op de A12 en rijden naar de afrit van Zevenaar.
Image

“Kijk eens”, zegt Paul trots en hij wijst op de poster aan het eind van de afrit. “Effe opnieuw vastplakken” zegt hij. En nog geen seconde later springt de zestig jarige kwiek uit de auto en is hij al druk in de weer met tape om alles nog eens goed te fixeren.

Enkele ogenblikken later zijn we onderweg naar ons volgende adres. “We gaan naar Hanna”, zegt Paul. “Een super lieve Indische dame van 80” die even later met een vrolijke tinteling in haar ogen en gulle grote glimlach de voordeur opent.Ook zij ontvangt van Paul een bloemetje voor haar altijd zo spontane steun en de lekkere Indische hapjes die ze hem af en toe toeschuift. “Ach jonge dat had je toch niet hoeven doen!” roept Hanna met de handen voor haar mond wanneer ook zij blij verrast een bloemetje in ontvangst neemt.
Image
Als we weer naar buiten lopen zegt Paul zichtbaar tevreden over zijn actie. “Je moet er niet alleen in verkiezingstijd voor je volgers zijn, maar ook daarbuiten. Ik zet niet voor niets mijn telefoonnummer en email op mijn flyers”, zegt hij met een veelbetekenende blik.

Kandidaten Sociaal Zevenaar in beeld

Kandidaten in Sociaal Zevenaar in beeld

Hart voor Zevenaar, lijst 6

Lijst 6 Sociaal Zevenaar

“Hart voor Zevenaar!”

 • Sociaal Zevenaar ondersteunt alle activiteiten die de kwaliteit van leven en het welzijn van mensen bevorderen
 • Sociaal Zevenaar vindt dat de basisvoorzieningen voor jeugd en ouderen overeind dienen te blijven. De ouderen hebben geknokt voor de huidige voorzieningen!
 • Wij wensen een sterk gemeentebestuur om de grote veranderingen die er aan komen op te vangen. Verstandig bezuinigen waar het kan. Overeind houden wat moet!
 • Invoeren van WMO raad en participatieraad is van groot belang om burgers echte inspraak te geven.
 • Veel steun aan vrijwilligers. Zij zijn het cement van onze samenleving!
 • De toekomst zal meer inbreng verwachten van inwoners. Initiatieven wil Sociaal Zevenaar ondersteunen.
  Denk aan ouders die streven naar een speeltuin; ouderen die bijeen zijn in de open lucht willen wel eens uit de wind zitten; toiletten in het centrum; Scholen moeten blijven in dorpen want dorpen moeten dorpen kunnen blijven.
 • Sport is een belangrijk item voor Sociaal Zevenaar. Goed voor je lichaam en je sociale contacten. We willen dat van jongsaf stimuleren. Invoering van een sportpas maakt het makkelijker lid te zijn van een sportvereniging. Extra deskundigheid om jeugd en talent bij verenigingen te begeleiden.
 • Er komen meer parkeergelden binnen dan begroot. Stimuleer het centrum en laat gebruikers profiteren. Tot 12.00 uur middags gratis parkeren!
 • Een oplossing voor de verkeersproblematiek in Babberich.

Sociaal Zevenaar is de partij voor u.
Wij zijn dé volksvertegenwoordigers voor uw lokale belangen.  

LIJST 6 

 

Op 19 maart de verkiezingen voor uw gemeenteraad.

De 19 kandidaten voor onze partij en uw belangen:

1. Paul Freriks. Zevenaar.

2. Joke Harmsen. Lathum.

3. Beate Lenderink. Zevenaar.

4. Alex Oudbier. Zevenaar.

5. Ans Maassen-Verbeten. Babberich.

6. Nicole Brinkgreeve. 7. Sara Ibraheem. 8. Roland Samuelson. 9. Ank Wildekamp. 10. Denise Diepenhorst. 11. Marianne van Kalleveen-Struik. 12. Huub Meijer. 13. Jessica Brouwer. 14. Carlijn Hamers. 15. Minnie van der Wilt. 16. Nico Heuvelink. 17. Ab Hermsen. 18. Ghislaine Lebbink. 19. Linda De Neve.